org.nr. 988 945 471 - TLF: 95 92 80 73 - radonor@radon.no
Hjem
Om Radonor
Kontakt oss
Radonmåling Radonbrønn Rådgiving
Bestill befaring Les mer om tiltak


Noen generelle råd:

Ventilasjon
Hvis det er målt i et dårlig ventilert rom, kan det hjelpe å ventilere bedre. Det er spesielt viktig å ha åpne ytterveggsventiler i kjeller og 1. etasje.

Eksempler på enkle tiltak:

 • Åpning og rengjøring av spaltventiler over vinduer
 • Åpning og rengjøring av øvrige ventiler/ luker i yttervegger og krypkjeller
 • Montering av nye ventiler/ luker i yttervegger og krypkjeller
 • Montering av vifte i krypkjeller

 • Tettetiltak
  Selv små luftlekkasjer fra grunnen under huset, kan bringe med seg store mengder radongass. Enkle tettetiltak kan derfor ha stor betydning. Eksempler på enkle tiltak:

 • Tetting med elastisk fugemasse rundt vann- og avløpsrør og kabler der disse er ført gjennom gulv eller grunnmur
 • Tetting av innvendige sprekker eller skader i gulv og grunnmur
 • Innvendig slemming eller pussing av Lecamur eller andre luftgjennomtrengelige vegger mot terreng.

 • Øvrige tiltak
  Punktene ovenfor er eksempler på enkle tiltak som mange huseiere kan utføre selv. Det fins også andre tiltak som ikke krever spesialkompetanse. Det kan imidlertid være nyttig å bestille en rådgiver som kan lete etter luftlekkasjer og foreta en helhetsvurdering av huset og hvilke tiltak som kan gjennomføres.

  Hvis du selv finner muligheter for å gjøre enkle tiltak, anbefaler vi å ta en ny måling med sporfilmer. Ofte kan det da være nyttig å måle i flere rom for lettere å identifisere hvor det lekker inn.