org.nr. 988 945 471 - TLF: 95 92 80 73 - radonor@radon.no
Hjem
Om Radonor
Kontakt oss
Radonmåling Radonbrønn Rådgiving

Det er ikke mulig å fastslå radonkonsentrasjonen i en bolig uten at det foretas måling. Det trekker mest radon inn i husene når det er kaldt ute. Målinger bør derfor begrenses til tidsrommet fra midten av oktober til midten av april. Strålevernet anbefaler at det måles i minst to måneder.Vi benytter lukket sporfilm type CR-39 som analyseres i akkreditert laboratorium. Dette betyr blant annet at laboratoriet jevnlig kontrollerer sine analyser mot andre laboratorier. Alfastrålene som radongassen og datterproduktene sender ut, setter spor på filmen. Når filmen etses blir sporene tydelige og kan telles opp i mikroskop. Når vi har måleperiodens lengde og antall spor, kan vi beregne gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i måleperioden. I tillegg til måleverdiene i perioden, oppgis beregnet gjennomsnittlig radonkonsentrasjon over et helt år. I beregningene har vi tatt hensyn til at radonkonsentrasjonen vanligvis er noe høyere om vinteren enn om sommeren. Dette er den eneste målemetoden som er akseptert av Statens strålevern.