org.nr. 988 945 471 - TLF: 95 92 80 73 - radonor@radon.no
Hjem
Om Radonor
Kontakt oss
Radonmåling Radonbrønn Rådgiving
Bestilling

Privatperson Borettslag og andre storkunder


Målinger bør gjøres i vinterhalvåret
I henhold til Strålevernets måleprosedyrer skal målinger var i minimum to måneder innenfor tidsrommet fra midten av oktober til midten av april. Inntil 20 % av målingen kan ligge utenfor så lenge man har minst to måneder innenfor. Det betyr at siste frist for å starte måling er midten av februar. Bestill gjerne etter dette, så registrerer vi bestillingen og sender målepakken i oktober.

Alle norske boliger bør måles
I 2009 ble anbefalte grenseverdier for radon i inneluft senket i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon. Norge er spesielt utsatt, og Statens strålevern anbefaler at det måles i alle norske boliger. Hvis du leier ut bolig må du måle radon så raskt som mulig. 1. januar 2014 må alle utleieboliger oppfylle kravene til radon i ny strålevernforskrift.

Det er enkelt og billig å måle radon
I eneboliger og rekkehus bør man måle i alle oppholdsrom i den nederste etasjen og i minst ett rom i øvrige etasjer. I boligblokker bør man måle i alle oppholdsrom som er i kontakt med bakken enten gjennom gulv eller vegg. I de to neste etasjene kan rom plukkes på stikkprøvebasis. Man bør måle i minst to rom pr. boenhet.

Les mer om radonmåling