Skip to main content
 

Målesesongen mot slutten

• Langtidsmåling bør vente til midten av oktober
• Rapidos hurtigmåling kan brukes i 7 – 10 dager
• Bestill nå og få rask leveranse!

Bestill radonmåling:

Privatbolig

Boligselskap

Arbeidsplass

Kommune

Hvem er vi?

Radonor AS har levert radonmålinger i Norge siden 1999. Vi kan i tillegg tilby råd om tiltak, både i eksisterende bygninger og ved nybygging. Alle analyser skjer i akkreditert laboratorium.