Slik gjør du det

1

Bestill antall målebrikker.

2

Vi sender målebrikkene til oppgitt kontaktperson med enkel instruks for utplassering.

3

Etter at måleperioden er over, sendes målebrikkene tilbake til oss. Rapport kommer normalt 1 – 2 uker etter at vi har mottatt brikkene.

DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) sin måleprosedyre krever minst én målebrikke pr. 150 m² gulvareal. Det bør først og fremst måles i oppholdsrom som kontor, møterom, kantine, produksjon, butikk, betjent lager mm i de nederste etasjene i bygningen.

Bestill langtidsmåling (for årsmiddelverdi)

Hva er forskjellen på langtids- og hurtigmåling?
Radonverdier varierer fra dag til dag. Skal man bestemme gjennomsnittet over tid (årsmiddelverdien) beskriver DSA at målingen gjøres over minst to måneder i vinterhalvåret. Med Rapidos® kan man likevel få en god pekepinn ved å minske måletiden ned til en uke eller to.

Leveringsadresse


Fakturaadresse

Kontaktperson

Antall Radtrak³®:

1900,- eks. mva

Bestill hurtigmåling

Hva er forskjellen på langtids- og hurtigmåling?
Radonverdier varierer fra dag til dag. Skal man bestemme gjennomsnittet over tid (årsmiddelverdien) beskriver DSA at målingen gjøres over minst to måneder i vinterhalvåret. Med Rapidos® kan man likevel få en god pekepinn ved å minske måletiden ned til en uke eller to.

Leveringsadresse


Fakturaadresse

Kontaktperson

Antall Rapidos®:

1900,- eks. mva


Radon kan føre til lungekreft

Radon finnes i hele Norge. Det er slått fast at radon medvirker til nærmere 400 lungekrefttilfeller hvert år, hvorav ca. 50 skyldes eksponering på arbeidsplasser. Det er store lokale variasjoner. Derfor må det måles i alle bygninger.

Last ned vitenskapelig artikkel

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidstilsynet skriver på sine nettsider: Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, og dermed også for at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Arbeidsgiver må kartlegge og risikovurdere radonnivået i arbeidslokalene, og eventuelt gjøre tiltak for å redusere eksponeringen. Det er altså arbeidsgiver og ikke bygningens eier som er ansvarlig for å måle.

Les mer hos arbeidstilsynet

Spørsmål og svar

Vi har samlet og besvart noen av de vanligste spørsmålene.