Skip to main content

Radonor AS har levert radonmålinger i Norge siden 1999. Vi tilbyr målinger som oppfyller kriteriene i måleprosedyrene fra DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) med laboratorieanalyser akkreditert etter ISO/IEC 17025. Vår rådgiving er basert på tilgjengelig forskningsbasert kunnskap, blant annet fra WHO, DSA og SINTEF Community. Vår erfaring er i tillegg bygget opp gjennom mange prosjekter, rammeavtaler og oppdrag for kommuner, private huseiere, Statsbygg, Entra eiendom, kraftselskaper, forsikringsselskaper m.fl. Vi formidler kunnskap om radon gjennom kurs og foredrag og blir ofte benyttet som sakkyndige i tvistesaker knyttet til radon ved eierskifte.

Kontakt

Telefon
959 28 073


E-post
post@radon.no


Org.nr
988945471MVA

Adresse

Besøk / varelevering
Mohagasvingen 1, 2770 Jaren

Post / faktura
Postboks 2, 2712 Brandbu

Vi kan motta EHF (Elektronisk handelsformat).
Alternativt kan PDF sendes til radonor@74024.bilaginn.no

Radonors hovedkontor

Ønsker du å drive videresalg av radonmålinger? Ta kontakt med oss.