Skip to main content

Radonor tilbyr kalibrering av måleinstrumenter i vårt laboratorium på Brandbu:

  • Kalibrering ved lave radonverdier (100 – 200 Bq/m³)
  • Kalibrering ved høye radonverdier (ca. 1000 – 2000 Bq/m³)
  • Responstest for finne ut hvor hurtig et instrument fanger opp endring fra høy til lav verdi, for eksempel ved oppstart av et ventilasjonsanlegg.
Ta kontakt for pristilbud og avtale om tidspunkt.

Hva er kalibrering? Les definisjonen fra Store norske leksikon:

Kalibrering er en sammenligning av et instrument mot en normal, mot et mer nøyaktig instrument eller mot et referansemateriale. Hensikten er å finne ut om instrumentet avviker fra korrekt verdi.

Eksempel: En vekt kan kalibreres for å finne ut om den angir korrekt masse for en gjenstand med kjent masse.

En kalibrering har ikke nødvendigvis som hensikt å korrigere instrumentet. Resultatet av en kalibrering kan bli dokumentert med en kalibreringsrapport eller et kalibreringssertifikat.