Skip to main content

Bestill langtidsmåling (for årsmiddelverdi)

Hva er forskjellen på langtids- og hurtigmåling?
Radonverdier varierer fra dag til dag. Skal man bestemme gjennomsnittet over tid (årsmiddelverdien) beskriver DSA at målingen gjøres over minst to måneder i vinterhalvåret. Med Rapidos® kan man likevel få en god pekepinn ved å minske måletiden ned til en uke eller to.

  Leveringsadresse

  Fakturaadresse

  Kontaktperson

  Antall Radtrak³®:

  1900,- eks. mva

  Bestill hurtigmåling

  Hva er forskjellen på langtids- og hurtigmåling?
  Radonverdier varierer fra dag til dag. Skal man bestemme gjennomsnittet over tid (årsmiddelverdien) beskriver DSA at målingen gjøres over minst to måneder i vinterhalvåret. Med Rapidos® kan man likevel få en god pekepinn ved å minske måletiden ned til en uke eller to.

   Leveringsadresse

   Fakturaadresse

   Kontaktperson

   Antall Rapidos®:

   1900,- eks. mva

   Hvor må kommunen måle?

   Kommunen er ansvarlig for å måle i alle egne bygninger. Gjennom Strålevernsforskriften kreves måling i skoler, barnehager og utleieboliger. Dette omfatter alle typer boliger og i tillegg institusjoner der beboer betaler egenandel.

   Som arbeidsgiver har kommunen plikt til å vurdere de ansattes radoneksponering. Det betyr at det også må måles i kommunale bygninger som for eksempel rådhus, servicebygg, idrettshaller, kulturhus, sykehjem, kirkelige eiendommer og kontorbygg. Kommunen er også selv ansvarlig for å måle der kommunalt ansatte jobber i leide lokaler.

   Hvor ofte må vi måle radon?

   Strålevernsforskriften trådte i kraft 1. januar 2014. De fleste kommunene hadde da gjennomført målinger i sine bygninger. Etter 5 år bør målingene gjentas, i følge DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet). Les mer

   Hvordan måle?

   Det er to måleprosedyrer som skal benyttes:

   Måleprosedyre for radon i boliger

   Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager (benyttes også for andre store bygninger)

   I boliger skal det være sporfilm i minst to rom, gjerne stue og soverom (unntak for hybler).

   I skoler, barnehager og øvrige store bygninger, skal det være sporfilm i minst ett oppholdsrom pr. 150 m².

   Enkel og ryddig måleprosess

   Radonor har gjennom mange år utviklet et godt og sikkert system som sikrer sporbarhet fra bestilling til rapportering. Ved bestilling oppgir kommunen hvor mange sporfilmer som skal til de ulike bygningene. Vi pakker og merker i henhold til dette. For å forenkle bestillingsprosessen kan kommunen laste ned et bestillingsskjema her. Utfylt skjema lagres på din PC og kan lastes opp i bestillingsskjemaet nedenfor.

   Spørsmål og svar

   Vi har samlet og besvart noen av de vanligste spørsmålene.