Skip to main content

I eksisterende bygninger er det en rekke tiltak mot radon som kan gjøres. Noen er enkle, andre er mer omfattende. Her kan du lese litt om ulike tiltakskategorier. Ønsker du konkrete råd for ditt tilfelle, kan du sende oss en e-post eller fylle ut skjemaet nedenfor. Beskriv bygningen i kommentarfeltet og last gjerne opp målerapporten.

Ventilasjon

Hvis det er målt i et dårlig ventilert rom, kan det hjelpe å ventilere bedre. Det er spesielt viktig å ha åpne ytterveggsventiler i kjeller og 1. etasje.

Eksempler på enkle tiltak:

  • Åpning og rengjøring av spaltventiler over vinduer
  • Åpning og rengjøring av øvrige ventiler/ luker i yttervegger og krypkjeller
  • Montering av nye ventiler/ luker i yttervegger og krypkjeller
  • Montering av vifte i krypkjeller

Tettetiltak

Selv små luftlekkasjer fra grunnen under huset, kan bringe med seg store mengder radongass. Enkle tettetiltak kan derfor ha stor betydning. Eksempler på enkle tiltak:

  • Tetting med elastisk fugemasse rundt vann- og avløpsrør og kabler der disse er ført gjennom gulv eller grunnmur
  • Tetting av innvendige sprekker eller skader i gulv og grunnmur
  • Innvendig slemming eller pussing av Lecamur eller andre luftgjennomtrengelige vegger mot terreng.

Radonbrønn

Det mest effektive tiltaket er ofte å installere en radonbrønn som skaper undertrykk under huset og leder vekk radonholdig luft.

Ta kontakt via skjemaet under for råd og tilbud.

Øvrige tiltak

Det fins også andre tiltak som ikke krever spesialkompetanse. Det kan imidlertid være nyttig å bestille en rådgiver som kan lete etter luftlekkasjer og foreta en helhetsvurdering av huset og hvilke tiltak som kan gjennomføres.

Hvis du selv finner muligheter for å gjøre enkle tiltak, anbefaler vi å ta en ny måling med sporfilmer. Ofte kan det da være nyttig å måle i flere rom for lettere å identifisere hvor det lekker inn.

Råd om tiltak mot radon

Ønsker du å bli kontaktet for råd om tiltak? Send en uforpliktende forespørsel, så vil du bli kontaktet av en av våre samarbeidspartnere.