Skip to main content

Personvernpolicy

Personopplysninger

Radonor beskytter din personlige integritet og gjør alltid sitt ytterste for å ivareta personopplysningene dine på best mulig måte. Radonor har som målsetning å følge alle lover og regler for personvern som gjelder til enhver tid. Denne policyen hjelper deg blant annet å forstå hvilken type informasjon Radonor samler inn, og hvordan den brukes. Ved å godta dette dokumentet på nettsiden i forbindelse med kjøp eller utlevering av opplysninger samtykker du i behandling av personopplysningene dine i henhold til bestemmelsene nedenfor.

Radonor AS, Postboks 2, 2712 Brandbu, Mohagasvingen 1 (besøksadresse), 2770 Jaren, Norge, er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysningene dine. For utarbeidelse av målerapporter blir personopplysningene i tillegg behandlet hos Radonova Laboratories AB, organisasjonsnummer 556690-0717. All behandling av personopplysninger hos Radonova skjer i samsvar med gjeldende personvernlover. Den såkalte databeskyttelsesforordningen (GDPR) gjelder innenfor EU/EØS fra og med 25. mai 2018.

Hvilke personopplysninger behandler vi, og hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysninger du gir eller har gitt oss, eller som vi har innhentet på nettsiden gjennom informasjonskapsler, i den hensikt å administrere kjøpene dine og oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde.

Opplysningene kan også brukes til identifikasjon, direkte markedsføring, kundeundersøkelser, nyhetsbrev og statistikk. Opplysningene kan dessuten brukes til utsendelse per post, SMS og e-post, samt til markedsføring og informasjon via telefon, hvis du ikke har reservert deg mot dette. Du kan når som helst kontakte oss for å stanse markedsføring overfor deg som kunde. Radonor ikke skal behandle kundens personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle Radonors forpliktelser overfor kunden. Personopplysninger kan bli sjekket opp mot opplysninger fra andre registre, for eksempel kredittopplysningsregistre.

Bruk av opplysningene kan innebære at de sjekkes opp mot andre registre, både i og utenfor EU, i samsvar med gjeldende lover og regler. Opplysningene kan også bli sjekket opp mot eller delt med myndigheter eller våre samarbeidspartnere for blant annet trykk og distribusjon, samt betalingsformidlere og kredittforetak i forbindelse med betaling eller kredittopplysning. Radonor utviser alltid største aktsomhet i slike tilfeller.

Dersom hele eller deler av Radonors virksomhet selges eller integreres i annen virksomhet, kan personopplysningene dine bli utlevert til våre rådgivere og eventuell kjøper og dennes rådgiver, samt videre utleveres til virksomhetens nye eiere.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

. Vi har iverksatt sikkerhetsrutiner og tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine. Videre har vi relevante brannmurer og antivirusprogrammer for å beskytte og hindre uautorisert tilgang til nettverket.

Tilgang til, oppdatering og rettelse av personopplysningene dine

I henhold til gjeldende lov om personvern har du, én gang per kalenderår, rett til kostnadsfritt å få vite hvilke personopplysninger om deg vi behandler, uansett hvordan de er innsamlet. Ønsker du slik informasjon, må du sende oss en skriftlig anmodning. I henhold til gjeldende lov om personvern må du undertegne anmodningen og sende den per post til den adressen som er angitt på nettsiden. Den kan altså ikke sendes per e-post.

Radonor vil sørge for at personopplysningene dine er korrekte og oppdaterte. Dersom noen av opplysningene du har gitt Radonor endres, for eksempel dersom du endrer e-postadresse, navn eller betalingsopplysninger, eller dersom du vi si opp brukerkontoen din, må du gi Radonor korrekte opplysninger ved å sende en e-post til post [at] Radon.no. Du kan når som helst be om at personopplysninger rettes, sperres eller slettes.

Endringer i personvernpolicy

Radonor forbeholder seg retten til å foreta endringer i denne personvernpolicyen når som helst dersom endringene er nødvendige for å løse problemer eller oppfylle nye lovmessige eller tekniske krav.