I henhold til byggteknisk forskrift (TEK 10 og TEK17) skal alle bygninger tilrettelegges med egnet tiltak i byggegrunnen som kan aktiveres ved behov. Dette vil i praksis si én eller flere radonbrønner. Dette er beskrevet i SINTEF Byggforsks anvisning 520.706 Sikring mot radon ved nybygging.

Teknisk godkjenning - TG2406

Teknisk godkjenning fra SINTEF

Dimensjoner

Ø100

Dekker et areal på inntil 150 m².
For rekkehus og små boliger.


kr 1090,-

Ø125

Dekker et areal på inntil 200 m².
Standard dimensjon for eneboliger.

kr 1290,-

Ø160

Dekker et areal på inntil 300 m².
For store eneboliger og barnehager.

kr 1490,-

Ø200

Dekker et areal på inntil 500 m².
For boligblokker og næringsbygg.


kr 1590,-

Bestill radonbrønn

Leveringsadresse


Fakturaadresse

Kontaktperson

Velg antall

Ø100
Tettemansjett (kr 190,- /stk)
Ø125
Tettemansjett (kr 260,- /stk)
Ø160
Tettemansjett (kr 450,- /stk)
Ø200
(Tettemansjett ikke nødvendig for Ø200)

0,- eks. mva