Undersøkelse gjort av DSA viser god effekt selv etter 15 år

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har gjennomført nye målinger der det ble gjennomført tiltak mot radon for over 15 år siden. Resultatene viser at tiltakene reduserer radonnivået med 70 %, og virkningen holder seg godt over tid:

Statistikk: Langtidsvirkning av radontiltak

Radonbrønn er det mest effektive tiltaket

Undersøkelsen viser at boliger der det ble gjort tiltak mot radon i perioden 1999 – 2003 hadde god virkning av tiltakene og at virkningen har holdt seg over tid. Det mest effektive tiltaket over tid var innvendig punktavsug, også kalt radonbrønn. Her var reduksjonen over 70 %, men det slås også fast at kombinasjon av flere tiltak noen ganger er nødvendig for å få best mulig resultat.

Les mer om radonSpørsmål og svarKontakt oss
DSA-rapport

Les rapport