Bestill nå - mål til høsten

• Målesesong fra midten av oktober til midten av april
• Gjør korttidsmåling nå eller bestill langtidsmåling for høst 2019
• Sikker og enkel radonmåling til lav pris

Radonmåling i privatbolig

Alle bør måle

Det er slått fast at radon medvirker til nærmere 400 lungekrefttilfeller hvert år. Radon finnes i hele Norge, men det er store lokale variasjoner. Naboen kan ha høye verdier mens du har lave. Derfor bør alle, i følge DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), måle i sitt eget hus.

Last ned vitenskapelig artikkel

Radonors radonmåling – enkel, sikker og rimelig

Vi tilbyr radonmålinger som følger DSAs måleprosedyre for radon i boliger.
Analyselaboratoriet er akkreditert.
Enkel veiledning medfølger.
Målerapport er inkludert i prisen.

Slik gjør du det

1

Du bestiller målingen fra oss, og vi sender målebrikkene fraktfritt til deg.

2

Du plasserer målebrikkene i henhold til de medfølgende instruksjonene.

3

Etter måling returnerer du målebrikkene i ferdig adressert konvolutt for akkreditert analyse.

Vi anbefaler å måle i alle oppholdsrom i den nederste etasjen og i minst ett rom i øvrige etasjer.

Spørsmål og svar

Vi har samlet og besvart noen av de vanligste spørsmålene.

Bestill langtidsmåling (for årsmiddelverdi)

Hva er forskjellen på langtids- og hurtigmåling?
Radonverdier varierer fra dag til dag. Skal man bestemme gjennomsnittet over tid (årsmiddelverdien) beskriver Statens strålevern at målingen gjøres over minst to måneder i vinterhalvåret. Med Rapidos® kan man likevel få en god pekepinn ved å minske måletiden ned til en uke eller to.

Antall Radtrak²®:

Pris er inkludert frakt (ikke retur), analyse og rapport.


Bestill hurtigmåling

Hva er forskjellen på langtids- og hurtigmåling?
Radonverdier varierer fra dag til dag. Skal man bestemme gjennomsnittet over tid (årsmiddelverdien) beskriver Statens strålevern at målingen gjøres over minst to måneder i vinterhalvåret. Med Rapidos® kan man likevel få en god pekepinn ved å minske måletiden ned til en uke eller to.

Antall Rapidos®:

Pris er inkludert frakt (ikke retur), analyse og rapport.